نویسندگی

تمام افرادی که تمایل به همکاری با مجموعه ذوزنقه را دارند، می‌توانند از طریق ثبت درخواست در قسمت نویسندگی با ما در تماس باشند، همچنین افرادی که برای کتاب یا مقاله و هر متن فارسی دیگری نیاز به همکاری در زمینه نویسندگی (یا تولید محتوا) و صفحه آرایی دارند، می‌توانند در همین قسمت درخواست خود را ثبت کنند تا با ایشان تماس حاصل شود.

Click or drag a file to this area to upload.

درخواست ویرایش

تمام افرادی که تمایل به ویرایش ادبی یا فنی توسط مجموعه ذوزنقه را دارند، می‌توانند درخواست و متن خود را درقسمت ویرایش ثبت و بارگذاری کنند تا با آنها تماس گرفته شود.

Click or drag a file to this area to upload.