ویرایش ادبی
این ویرایش شامل بررسی و اعمال علائم نگارشی (،/ ./ ؛/ ./ ؟/ ! و…) پاراگراف‌بندی و یکسان‌سازی می‌شود.
مانند:
ـ رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی
ـ انتخاب کلمه‌های مناسب برای واژگان غیرفارسی
ـ کوتاه کردن جمله‌های طولانی
ـ ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی
ـ گزینش واژگان فارسی و کلمه‌های مناسب
ـ اصلاح غلط‌های املایی؛ برای مثال کلمه‌هایی مانند «دورن»، «آزرو» به‌صورت «درون» و «آرزو» و املای صحیح کلمات مانند «زیستشناسی»، «سپاسگذار»  به‌صورت «زیست‌شناسی»، «سپاسگزار»
ـ اصلاح یا اعمال نشانه‌گذاری‌های متن
ـ اعمال قواعد عددنویسی، فرمول‌نویسی، اعراب‌گذاری و اختصارهای متنی
ـ انجام و کنترل اندازه و قلم حروف، عنوان فصل‌ها، بخش‌ها و تیترها، سربرگ‌ها (بعد از صفحه‌بندی)

ویرایش فنی

این ویرایش شامل بررسی و اصلاح نکات ویرایشی و نوشتاری، تطبیق فعل و فاعل، ویرایش ساختار کلی و تبدیل زبان محاوره‌ای به رسمی و کتابی بدون تغییر در مفهوم برای روان‌نویسی و انتقال بهتر مفهوم است.
مانند:
ـ حذف مطالب تکراری، غیرضروری، نامتعارف
ـ اصلاح، تنظیم و جابه‌جایی مطالب برای انسجام و یکسان‌سازی متن
ـ افزایش برخی نکات، اصطلاحات، تلفظ نام‌های خاص در پاورقی
ـ مقابله متن با اصل (در صورت ترجمه یا تصحیح متون)
ـ بازبینی و تصحیح مطالب نادرست و متناقض
ـ در صورت تمایل نویسنده انتخاب تیترهای مناسب (به‌ویژه برای مقاله‌ها)

هزینه ویرایش به ازای هر کلمه

ویرایش ادبی کامل 350 ویرایش فنی کامل 250
تنظیم فاصله، نیم‎فاصله و پاراگراف‌بندی 100 تطبیق فعل و فاعل 100
نمونه‌خوانی، غلط‌‌‌‌ ‌یابی و یکسان‌سازی 200 تبدیل متن محاوره و عامیانه به رسمی و کتابی 100
بررسی و اعمال علائم نگارشی 100 تغییر کلی متن برای روان‌نویسی و فهم بهتر (بازنویسی) 150
ویرایش کامل (ادبی و فنی): 450    

*** قیمت‌های ذکرشده به ریال است ***

ثبت درخواست

Click or drag a file to this area to upload.